Over ons…

Onze kerk is een eigentijdse plaatselijke kerk met veel verschillende nationaliteiten. Wij komen samen om een relatie met God te beginnen, herstellen of te verstevigen. Dat doen wij samen met elkaar. Hiervoor gebruiken wij o.a. zang en muziek. Ook zijn er op verschillende tijden gebedsmomenten of gebedsbijeenkomsten. Huiskringen en Bijbelstudieavonden worden op dit moment 2-wekelijks gehouden.

Onze kerk wordt geleid door een bestuur waar zowel de oudsten als de diakenen deel van uitmaken. De oudsten zijn verantwoordelijk voor met name geestelijke zaken zoals het pastoraat, onderwijs, prediking etc.. De diakenen zijn de verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals kinderwerk, tieners, jong volwassenen, zang & muziek, facilitair etc.. Door samen te vergaderen zijn alle afdelingen vertegenwoordigd in de vergaderingen.

Wilt u graag meer weten over wie wij zijn of heeft u andere vragen dan kan u contact opnemen met ons via deze link.

Immanuelkerk Maastricht is aangesloten bij de VPE. Dat zijn de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland. Het is een zusterorganisatie van de Assemblies of God in de USA.

Kerkdiensten zijn iedere zondag om 10.00 uur.
Adres: Brusselseweg 500
6219NP Maastricht

Wilt u meer weten over wie we zijn als gemeente dat kunt u op deze website het e.e.a. vinden.

U kunt ook met ons contact opnemen via het contactformulier dat te vinden is in het hoofdmenu.