Immanuelkerk Maastricht ondersteund sinds jaar en dag 3 zendingsprojecten waarvan er één onderdeel is van de Immanuelkerk. Naast het zendingswerk van Silvanus & Cisca Obadja in Duitsland en Nederland wordt ook het werk van Dirk-Wander Colenbrander [o.a. Kapitein Logos Hope] maandelijks ondersteunt.

Het zendingswerk dat deel is van de Immanuelkerk is ‘Nathanael Indonesia Zending’ in Salatiga, Indonesië.

Karel studeerde in 1971 af aan de Centrale Pinksterbijbelschool in Den Haag. Vervolgens ging hij studeren aan de Continental Bible College in Brussel waar hij afstudeerde in 1973. In dat jaar kwam hij naar Assen en hielp hij mee met de opbouw van Pinkstergemeente “Nathanael” als pastoraal werker.

In 1974 werd Karel uitgezonden door de Bijbelschool naar Indonesië. Vanaf augustus 1974 tot mei 1978 werkte hij als docent aan de Pusat Pendidikan Theologia Jawa (Centraal Theologisch Onderwijs Java) – in Karanglo, Malang, Oost-Java. Hier leerde hij zijn vrouw, Thalia kennen. Ze kregen 2 zonen, Philip Louis en Mark Andre.

Sinds 1978 is Karel docent aan de Sekolah Theologia Berea te Salatiga, Midden-Java waar hij in 1986 werd benoemd tot decaan.

In 1986 begonnen Karel en Thalia met het pionieren van een gemeente door bij hen thuis zondags kerkdiensten en zondagsschool te houden. Dit werd gezegend en er werden gemeenteleden toegevoegd waardoor in 1990 de zondagse diensten werden verplaatst naar de kabel van de Berea Bijbelschool te Salatiga. Het kinderwerk bleef wel bij hen thuis. In totaal kwamen er 190 kinderen en hierdoor ontstond er ruimtegebrek. Daarom werd in 1996 5060 m2 grond gekocht in Salatiga, zo’n 350 meter verwijderd van de Bijbelschool met als doel hier een kerk en zondagsschoolgebouw te bouwen. Dit zou echter nog een tijd duren voor het zover was.

Vanaf 1997 is Karel bestuurslid van de Badan Pengurus Misi Nasional Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia (de Nationale Zending Assemblies of God in Indonesië). Thalia was in de periode 1997 – 1999 secretaris van het districtsbestuur Midden-Java. Wegens pastoraal werk in de gemeente is ze met deze functie gestopt.

Door de economische crisis in Indonesië leefde in 1998 meer dan 50% van het volk in armoede en meer dan 10 miljoen kinderen kregen geen onderwijs. Dit was aanleiding om naast het geestelijk werk ook een sociaal werk te beginnen. Vanuit dit project worden gemeenten leden die hun baan verloren hadden voorzien van rijst en de kinderen van schoolgeld en schoolmaterialen zodat ze verder konden studeren. Momenteel kunnen dankzij dit werk 170 kinderen naar school (lagere en middelbare school). Dit werk wordt gesteund door Compassion Amerika en veel “pleegouders” uit Nederland.

In 2000 werd eindelijk een vergunning afgegeven voor de bouw van een kerk op de in 1996 aangekochte grond en in april 2000 werd begonnen met de bouw van de kerk. Een jaar later was deze gereed. Dit was mogelijk door een gift vanuit Nederland van fl. 130.000,-

Op 2 mei 2001 werd de nieuwe kerk officieel geopend en ingezegend door br. M. Molensky, voorganger van Pinkstergemeente Nathanael, Assen. Op 8 mei vierden Karel en Thalia hun 25 jarig huwelijksfeest in de kerk.

Contactgegevens:
Nathanaël Indonesië Zending – Hietlanden 27 – 9407 JE Assen
Contactpersoon: A.R.E. Hamar de la Brethoniëre (artresia@ziggo.nl)
Tel. 06 25248611
Giften: ING rek.nr: NL86INGB0000735284 t.n.v. Nathanaël Indonesië Zending

Veldadres: Karel en Thalia Schubert
Kotak Pos 140 – Salatiga 50701 Indonesia
Tel./Fax: 0298-322454 

Email: info@nathanaelindonesiezending.nl
Nathanael Indonesië Zending is onderdeel van PG Immanuelkerk te Maastricht. PG Immanuelkerk is lid van de VPE en heeft een ANBI groepsbeschikking te Driebergen.